Kutterspån

ca25 kg


Kutterspånet är 100% svensk träråvara. Ger en ljusare miljö i stallet.


• Ljus miljö i stallet.

• Lätt att sköta.


Pris:80:-


____________________________________________

Halmpellets 13kg

Från Laga Bioenergi                                  


Svensktillverkad

Ett perfekt val för dig som vill ha det enkelt att mocka,

och som även ger mycket mindre gödsel volym.


Halmpellets är även en bra ekonomisk lösning i jämförelse med många andra ströalternativ.


Gå gärna in och läs mer om halmpellets www.lagabioenergi.se/halmpellets/


Pris 77kr


____________________________________________

Easy Strö• Pressad kvalitetshalm UTAN tillsatsämnen

• Värmebahandlad, vilket gör det bakteriefritt

• Hög uppsugningskapacitet, upp till 5 gånger sin egen vikt

• Förbättrar stallklimatet eftersom det binder ammoniaklukten

• Håller rätt på fukten så att djuren alltid har en torr plats

• Mjuk, jämn och inbjudande madrass som är mycket fjädrande

• Minimerar mängden av gödning, vilket minskar utgiften för

bortförsel av  gödseln

• Lätthanterbar, minskar arbetsinsatsen vid utspridningen

• Bra och förnuftigt alternativ till både halm och spån

• En mycket miljövänlig produkt som kan återanvändas i

jorden såväl som i trädgården


Pris 138 kr


_______________________________________Torvströ 300lit


Ren torv. Till strö i djurstallar med en god uppsugningsförmåga. Används vid anläggning av bädd.


• Binder ammoniak till och med i luften.

• Torvens låga PH-värde motverkar bakterier

• Mindre gödselmängd

• Den goda uppsugningsförmågan ger en minskad gödselmängd.

• Värdefull gödsel som jordförbättring

• Bättre totalekonomi


Pris 100 kr

_______________________________________________

Easy-Bedding 13 kg


Pressad värmebehandlad halm med en god uppsugningsförmåga och utan tillsatser.


• Svåröverträffad uppsugningsförmåga, 5 gånger sin egen vikt.

• Absorberar ammoniaklukt.

• Mycket lätt att sköta.

• Går åt ca en säck i veckan per box.

• Fjädrande och torr madrass för hästen.

• Smidig säck, lätt att transportera och förvara.

• Bättre totalekonomi.


Pris 78 kr_______________________________________________

Torvmix 300 lit


Blandning 50% kutterspån och 50% torvströ. Ger en ljusare miljö i stallet.


•Fryser ej på vintern.

• Ljusare miljö i stället.

Pris 133 kr
_______________________________________________